Selecteer een pagina

Investeer in je gezondheid!

Begeleiding en tarieven

Online  1 op 1

Over online personal training

Online personal training is een relatief nieuw concept waarbij je middels online coachingsmomenten wordt ondersteund waarbij je meer zelfstandig aan de slag gaat en de begeleiding afgestemd kan worden op je eigen behoeftes.

Het grote voordeel van online personal coaching is dat de tarieven lager liggen van bij een normale personal trainer omdat er niet wordt gecoacht tijdens de training, maar op online momenten buiten de training. In deze zin gaat online personal training dus wat meer uit van zelfstandigheid binnen de trainingen waarbij op afstand via bijvoorbeeld opgenomen video’s, vragen en wekelijkse contactmomenten alsnog efficiënt gecoacht kan worden waardoor de personal training alsnog effectief blijft! Hierbij geldt wel dat er dus tijdens de trainingen niet werkelijk face-to-facecontact is.

De effectiviteit van de coaching zelf is terug te vinden in het feit dat er voor iedereen een apart trainingsplan wordt opgesteld die ingaat op specifieke eisen of beperkingen van de persoon zelf. Zo ontstaat voor iedereen een uniek plan afgesteld op wensen van de betreffende persoon zelf. Bij online personal training is het bijkomende voordeel dat dit plan door elke dag contact te hebben en met voortgangsgesprek in het weekend, constant aangepast kan worden op eventueel optredende veranderingen en daarmee over meer flexibiliteit bezit.

Let’s GO

Kom in beweging

opdrukken pijke
oefening pijke

Effectief en doelgericht!

Tarieven en paketten

Hieronder zijn de verschillende aangebonden pakketten en bijbehorende prijzen te zien.

overzicht per bundel

Weergave van wat er per bundel allemaal inbegrepen zit bij de prijs

Gratis intake

N

Telefonisch consult

schema bundel

N

telefonisch consult

N

persoonlijk (krachttrainings)schema op basis van aangegeven wensen

N

schema wisselt per 4 weken af om diversiteit te realiseren

N

contactmomenten voor aanpassingen betreffende het schema

online PT pakket

N

telefonisch consult

N

ontevreden = geld terug

N

persoonlijk (krachttrainings)schema op basis van aangegeven wensen

N

elke dag persoonlijk contact via Whatssap voor vragen en opmerkigen

N

schema wisselt per 4 weken af om diversiteit te realiseren

N

één wekelijks telefonisch contactmoment om de voortgang meetbaar te houden

N

contactmomenten voor aanpassingen betreffende het schema

Wilt u graag beginnen?